HPI - Lan ildoak

  • 1Iparra identifikatu
  • 2Ikastolaren diagnostiko pedagogikoa
  • 3Irakasleen esku hartzea
  • 4Irakasle ikertzaile rola
  • 5Irakasleen arteko hausnarketa eta elkarlana

HPI-ren lan ildoak

  1. Ikasleen irteera profila definitu eta hezkuntza eta curriculum proiektua aztertu.
  2. Ikastolaren eta profesionalen egoera pedagogikoa aztertu, indarguneak eta ahulguneak identifikatu.
  3. Adostutako jardunbideen bitartez, gelako esku hartzea bateratzeko prozedurak sortu.
  4. Irakasleek oinarri psikopedagogiko eta metodologikoak aztertu ondoren, ikastolaren behar, nahi eta errealitatera egokitutako esku hartzea diseinatzeko.
  5. Prozesu guztian zehar elkarlana sustatu, oinarritutako praktika gogoetatsua burutu, berdinen arteko behaketak praktikatu… Norbere praktikatik, praktika komun baterako urratsak eman.