Aurkezpena

Ikastolen Elkarteko Administrazio atalak, beste edozein erakunde edo elkarteko administrazio atalak bezala, barrura zein kanpora eskaintzen du bere zerbitzua.

Barrura begira, Ikastolen Elkartea osatzen duten enpresa ezberdinen kudeaketa fiskal, laboral eta kontablea egiten du, eta, oro har, funtzionamendurako beharrezkoak diren zeregin administratibo-ekonomikoen ardurak hartzen.

Kanpora begira, Ikastolen Elkarteak eskaintzen dituen zerbitzu eta produktuen salerosketaren kudeaketa komertzialaz arduratzen da hainbat alorretan (eskaera eta eskaintzen formalizazioa, fakturazioa, ordainketak eta kobraketak...), arreta berezia jarriz ikastolei zuzenean eskaintzen zaizkien zerbitzu eta produktuetan.