Hezkuntza Marko Orokorra: bibliografia

Itzuli Hezkuntza Marko Orokorra atalera.

Nondik gatoz

  • ASKOREN ARTEAN: “Euskal Curriculuma egungo esperientziak eta etorkizuneko aukerak I” eta “Euskal Curriculuma egungo esperientziak eta etorkizuneko aukerak II”, Udako Euskal Unibertsitateak, Elkar Fundazioak eta Ikastolen Federazioak antolatutako ikastaroa, 2022.
  • BILBAO, A.; ERRIONDO, L.; GARAGORRI, X.; LAGARRETA, P. M. (zuz.): Derrigorrezko Eskolaldirako Euskal Curriculuma. Baloratzeko eta hobetzeko proposamena. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila, Euskal Herriko Ikastolen Konfederazioa, Kristau Eskola, Sortzen-Ikasbatuaz, 2006.
  • Ikaskuntza eraldatzen eredu pedagogikoa.
  • ASKOREN ARTEAN: Ikastolen hizkuntz proiektua, Euskal Herriko Ikastolen Konfederazioa, 2009.
  • Ikastolen pedagogia plan nazionala.
  • Pedagogia plan nazionala, erabakiak.
  • ELORZA, I.: Elebitasunetik eleaniztasunera, Ikastolen Eleanitz-English hezkuntza berrikuntza proiektua: oinarriak, bilakaera eta ekarpenak (1991-2010).
  • EUSKAL HERRIKO IKASTOLEN KONFEDERAZIOA: Ikastolak orain eta gero. Ikastolen VI. Batzarra. Ikastolek onetsitako txostena. Donostia, 2009.
  • GARAGORRI, X. (zuz.): Euskal curriculuma, kultur ibilbidea. Herritik mundura eta mundutik herrira. Adituen ekarpena. Euskal Herriko Ikastolen Konfederazioa, Zamudio, 2004.
  • GARAGORRI, X. eta ALDASORO, M.: EKI proiektuari buruzko oinarrizko azalpenak.
  • IKASTOLEN ELKARTEA: “Ikaskuntza prozesua eraldatzen ari den eredu pedagogikoa”, in Ikastola aldizkaria, 221 zenbakia, 2016ko abendua (3-6 or.).
  • ROEGIERS, X.; DE KETELE, J. M.: Una Pedagogía de la Integración: Competencias e integración de los conocimientos en la enseñanza. Fondo de Cultrua Económica, Mexiko, 2010.

Ikastola eredua

Zer lortu nahi dugu? Pertsona eredua

Hezkuntza Markoaren printzipio psikopedagogikoak

  • ASKOREN ARTEAN: Desarrollo psicológico y educación (Alvaro Marchesi, Jesús Palacios, César Coll comp.), Alianza Editorial, Madrid, 2014.
  • ASKOREN ARTEAN: Manual de psicología del desarrollo aplicada a la educación, Pirámide, Madrid, 2011.
  • BOOTH, T.; AINSCOW, M.: Index for inclusion, developing learning and participation in schools, CSIE, Bristol, 2002.
  • CRISTÓBAL, R.: Fundamentos psicológicos para una pedagogía de la confianza / Konfidantza pedagogikoarentzako oinarri psikologikoak, Paideia, 2015.
  • GOLDEN 5: “Marko orokorra”.
  • HATTIE, J.; CLARKE, S.: Aprendizaje visible: feedback, Paraninfo, Madrid, 2020.
  • HATTIE, J.: Aprendizaje visible para profesores. Maximizando el impacto en el aprendizaje, Paraninfo, Madrid, 2017.
  • MUÑOZ, A.: Psicología del desarrollo en la etapa de educación primaria, Pirámide, Madrid, 2010.
  • MUÑOZ, A.: Psicología del desarrollo en la etapa de educación infantil, Pirámide, Madrid, 2010.
  • RUIZ MARTÍN, H.: ¿Cómo aprendemos? Una aproximación cientírica al aprendizaje y la enseñanza, Graó, Barcelona, 2020.
  • SANMARTÍ, N.: Avaluar i aprendre: un únic procés, Octaedro, Barcelona, 2019.
  • TORO, J. M.: Educar con “co-razón”, Desclée de Brouwer, Bilbao, 2017.
  • WILD, R.: Educar para ser: vivencias de una escuela activa, Herder, Barcelona, 2013.
  • WILD, R.: Etapas del desarrollo, Herder, Barcelona, 2012.

Hezkuntza ildoak

Curriculuma: zein, zer eta zertarako?

Itzuli Hezkuntza Marko Orokorra atalera.