C1_JB40_24

Laguntza behar duzu? Jar zaitez gurekin harremanetan

Ikastaroko informaziora bueltatu
Formatua: 00000000a/x00000000a/...
Idatzi herriaren izena
Aukeratu probintzia. Atzerriko probintzia baldin bada, aukeratu: Atzerria (Honako probintzia izan ezik: Iparralde)
Adib., 2024/07/18
Idatzi herriaren izena
Aukeratu probintzia. Atzerriko probintzia baldin bada, aukeratu: Atzerria (Honako probintzia izan ezik: Iparralde)
Formatua: 34943000000/943000000
Formatua: 34600000000/600000000
Formatua: Hegoaldekoa 12 digitu (/) gabe - Iparraldekoa 15 digitu
Hautatu, zenbat egunetan eta zeinetan hartu nahi duzun ikastaroa. Horretarako, nahiago dituzun egun eta orduak zehaztu A aukeran. Eta badaezpada, B aukeran beste aukeraren bat idatzi:

Informazio klausula

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren (EB 679/2016 Erregelamendua) 13. artikuluari eta Datu Pertsonalak babesteko eta eskubide digitalak bermatzeko 2018/3 Lege Organikoaren 11. artikuluari erantzunez, Euskal Herriko Ikastola, EKEk arduradun gisa jasotako datu pertsonalen tratamenduaren inguruko honako informazioa ematen da:

Zuen datu pertsonalak, Euskal Herriko Ikastola, EKEk antolatzen dituen prestakuntza kudeaketa burutzeko tratatuko dira. Datu horiek beharrezkoak izango dira formakuntza kudeatzeko. Datu pertsonalen tratamendurako legitimazioa interesdunaren adostasuna da.

Prestakuntzaren kudeaketa aurrera eramateko beharrezkoak diren irakasleen datu pertsonalak ondorengo entitateei komunikatuko zaizkie: Eusko Jaurlaritza eta FUNDAE. Datu pertsonalak beharrezkoak diren bitartean soilik gordeko dira, hau da, prestakuntza burutzen den bitartean, prestakuntza burutzeko behar diren eskakizunei erantzuna emateko.

Zure datu pertsonalei dagokienez, eskubidea duzu Euskal Herriko Ikastola, EKE zure datu pertsonalak tratatzen ari den ala ez baieztatzeko, eta zehatzak ez diren datuak zuzentzea eskatzeko ere. Horretaz gain, datu horiek ezabatzeko eska dezakezu, besteak beste, datu horiek jasoak izan ziren helburua betetzeko jada beharrezkoak ez diren kasuetan.

Edozein eskubide egikaritzeko, Euskal Herriko Ikastola, EKEren helbide postalera, Errotazar bidea 126, 20018 Donostia, edo helbide elektronikora dblo-lopd@ehi.ikastola.eus idatzi dezakezu. Edozein kasutan, zure eskaerarekin zure nortasuna ziurtatzen duen NAN kopia erantsi beharko duzu.

Baimena ematen dut euskaltegiak nire datu pertsonalak HABEri uzteko, Erakunde honek helduen alfabetatze eta euskalduntze arloan dituen funtzioak betetzeko erabili ahal izan ditzan.HABEren baldintzak xeheago irakurri nahi izanez gero, klikatu hemen.